Vítáme Vás na stránkách ambulance gynekologie a ultrazvukové diagnostiky ve Valašských Kloboukách

Krize ve zdravotnictví při pandemii COVID-19

S ohledem na zhoršující se situaci ve zdravotnických zařízeních, kdy strmě stoupá počet nakažených zdravotníků, jsem se rozhodl od listopadu začít vypomáhat ve zlínské porodnici.

Tato výpomoc bude krátkodobá po dobu největší personální krize, ale zřejmě ovlivní provoz naší ambulance, proto se předem omlouvám za možné komplikace v ordinačních hodinách a možné nedodržení objednaných časů. Prosím proto o trpělivost.

Při pohledu na dobrovolníky, kteří se snaží vypomáhat v nemocnicích cítím jako svou profesní povinnost pomáhat tam kde je třeba a nesedět s rukami v klíně a lamentovat jak je situace závažná… Situace bude zřejmě nejvážnější v polovině listopadu, kdy je vysoké riziko vyčerpání personálních kapacit nemocnic.

Děkuji za pochopení…

MUDr. Milan Kovalčík

Provoz ambulance zatím bez omezení

S potěšením si dovoluji oznámit, že ambulance je v provozu po rozsáhlé rekonstrukci od pondělí 7.9. dle původního plánu.

Ještě stále pokračují dokončovací práce. Tímto se omlouvám za určitá omezení, která jsou ještě bohužel nezbytná.

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci stran COVID-19 prosím opět o nošení roušek přes ústa a nos, dodržování hygienických pravidel, dodržování odstupů a zvážení doprovodů na ultrazvuková vyšetření těhotných žen, obzvláště v případě příznaků infekce dýchacích cest (teploty, kašel atd.)

Dokud budeme zdraví, tak budeme pokračovat nadále bez omezení provozu, pokud by nastaly změny, tak budu informovat přes webové stránky a bude informace i na dveřích ambulance. Stoupající počet nakažených zdravotníků je bohužel alarmující a situace se může změnit kdykoliv.

Děkuji za pochopení a věřím, že nové prostředí bude pro Vás opět o něco komfortnější a že opět zvládneme další epidemiologickou vlnu COVID-19.

MUDr. Milan Kovalčík

Plánovaná rekonstrukce ambulance 24.8.-4.9.

Rád bych Vás informoval o probíhající rekonstrukci, která je velmi intenzivní, jde zatím dle plánu, ale je velmi náročná, jak vidíte na fotce.

Plánovaná vyšetření jsou objednána na mé druhé pracoviště do Zlína (Prediko s.r.o.). Proto prosím zvažte ev. plánované vyšetření posunout až po 7.9., kdy budeme již v běžném provozu, pokud nenastanou komplikace. Pokud se jedná jen o preventivní prohlídky, tak je prosím směřujte až na druhou polovinu září nebo říjen. V případě, že potřebujete řešit potíže nebo pouze zaslat elektronický recept, kontaktujte mě prosím na Prediku s.r.o. na linku 606 780 317 nebo 575 570 875. Zanechejte prosím vzkaz a pošlu recept nebo Vám zavolám zpět.

V případě akutních potíží využijte prosím pohotovostní ambulanci v nemocnici na gynekologii ve Vsetíně nebo ve Zlíně.

Děkuji za pochopení a doufám, že se v novém prostředí budete cítit o něco komfortněji…

MUDr. Milan Kovalčík

Nový ceník UZ vyšetření v těhotenství v roce 2020

Jak jsem již avizoval, tak s ohledem na změny pravidel pojišťoven bylo nutno provedení úprav systému úhrady ultrazvukových vyšetření v těhotenství.

K dovysvětlení bych ještě shrnul, že při každé návštěvě v naší ambulanci bude provedeno tzv. „malé ultrazvukové vyšetření“ přímo ambulanci VŽDY bez ohledu na úhradu nebo neúhradu pojišťoven. Tzn. že za tyto „malé ultrazvuky“ nebudete nikdy platit. Pouze pokud si vyžádáte např. fotku. Tímto vyšetřením si kontroluji při každé návštěvě, že mimiko porostlo jak bychom očekávali od poslední kontroly, zkontroluji zda je srdeční frekvence ve standardním rozmezí, podívám se, jestli je dostatek plodové vody, v jaké je poloze a dle fáze těhotenství si ověřím i průtok krve v pupečníku. Tato vyšetření nejsou povinná a většinou nejsou součástí a ani povinností běžných vyšetření u většiny lékařů. Jedná se pouze o mou vlastní iniciativu a s ohledem na to, že se dlouhodobě věnuji ultrazvukovému vyšetřování vím, že těmito vyšetřeními lze detekovat velkou spoustu problémů a komplikací. Budu naprosto respektovat, pokud vyjádříte přání tato vyšetření neabsolvovat.

Druhou kategorií ultrazvukových vyšetření jsou tzv. „velké ultrazvuky“ neboli superkonziliární vyšetření. Tato vyšetření probíhají na jiném přístroji ve vedlejší ambulanci, kde mám zakoupen speciální přístroj k těmto vyšetřením, který je schopen odhalit ještě více detailů a toto vyšetření je zaměřeno na detekci možných vývojových abnormalit plodu, možné známky tísně plodu stran poruchy přívodu živin atd. Tato vyšetření by měla být v těhotenství celkem 4, která jsou doporučena většinou mezinárodních i českých ultrazvukových odborných společností. Jedná se o I. trimestrální screening v období 12.-14. týdne těhotenství. Dále o Podrobné hodnocení morfologie plodu v II. trimestru těhotenství, které je vhodné absolvovat v období 20.-22. týdne těhotenství. Dalším vyšetřením je tzv. screening ve III. trimestru v období 30.-32. týdne těhotenství. A posledním důležitým vyšetřením je screening růstové restrikce plodu v 36. týdnu těhotenství. Všechna tato vyšetření nejsou povinná, ale jsou doporučená. Na rozdíl od většiny běžných ambulancí máte možnost tato vyšetření absolvovat v naší ambulanci, což není podmínkou a můžete se rozhodnout je absolvovat v jakémkoliv jiném zařízení, kde jsou tato vyšetření dostupná. Nutností je certifikace těchto superkonziliárních lékařů, kteří mají oprávnění tato vyšetření provádět. V České republice je nás zatím 94. Takže budu opět respektovat, pokud se tato vyšetření rozhodnete neabsolvovat nebo je podstoupit na jiném pracovišti, ať už ve Zlíně nebo v jiném krajském městě.

K samotnému ceníku vyšetření jsou stanoveny od 1.1.2020 tyto ceny:

I. trimestrální screening v 12.-14. týdnu 1600,- Kč (proplácí většina pojišťoven celou částku nebo aspoň část, pokud provedl vyšetření držitel certifikátu superkonziliárního vyšetření v těhotenství – viz
http://gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html)

Podrobné hodnocení morfologie plodu v II.trim. 1000,- Kč (proplácí většina pojišťoven, pokud provedl vyšetření držitel certifikátu superkonziliárního vyšetření v těhotenství – viz
http://gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html )

Screening ve III. trimestru 500,- Kč (zatím není propláceno)

Screening růstové restrikce plodu v 36. týdnu 500,- Kč (propláceno většinou pojišťoven, pokud provedl vyšetření držitel certifikátu superkonziliárního vyšetření v těhotenství – viz
http://gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html )

V případě jakýchkoliv nejasností můžeme osobně v ambulanci tyto otázky probrat, opět přípomínám, že výše uvedená vyšetření nejsou povinná, pouze doporučená a lze je absolvovat na jakémkoliv jiném pracovišti.

Doporučuji využít příspěvků pojišťoven, kdy můžete s dokladem o absolvování a zaplacení navštívit pobočku Vaší pojišťovny s žádostí o proplacení části nákladů. Většina pojišťoven přislíbila, že budou přispívat na tato vyšetření částkou 1600 – 3000,- Kč, což sice nepokryje všechny Vaše náklady na vyšetření, ale určitě bych doporučil těchto příspěvků využít.

Níže uvedený link na seznam specializovaných pracovišť v České republice, která splňují odborná a přístrojová kritéria k provádění specializovaných ultrazvukových vyšetření a naše ambulance patří mezi jedny z mála ve Zlínském kraji, která je oprávněna tato vyšetření provádět:
http://gynultrazvuk.cz/specializovana-pracoviste.html

Omezení registrace nových pacientek

S ohledem na stále se opakující telefonáty žen žádajících registraci v naší ambulanci z důvodu nespokojenosti péče u jiných lékařů, bych chtěl připomenout, že z kapacitních důvodů přijímáme pouze pacientky bez předchozí registrace, tzn. které doposud neměly gynekologické vyšetření. Přijímáme rovněž i pacientky, které se přistěhovaly do Valašských Klobouk z jiného regionu.

Ale bohužel opravdu nelze vyhovět ženám, které se rozhodly pouze změnit ošetřujícího gynekologa. Docházelo by k prodloužení objednávacích termínů a poklesu kvality péče, který by vedl k následné nespokojenosti pacientek.

Děkuji za pochopení…

Změny v úhradě ultrazvukových vyšetření v těhotenství v roce 2020

Poslední zářijový víkend jsem se zůčastnil celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky v Brně.

Mimo odborné otázky byly intenzivně diskutovány změny v úhradě pojišťoven po Novém roce. Zdravotní pojišťovny začaly preferovat úhradu veškerých detailních ultrazvukových vyšetření v těhotenství pacientkami a jsou ochotny hradit pouze základní ultrazvuková vyšetření s posouzením růstu plodu a základních vitálních funkcí.

Vyplývá z toho, že od Nového roku si mohou těhotné pacientky vybrat mezi základními vyšetřeními, které jim uhradí pojišťovna a tzv. detailním zhodnocením morfologie plodu, které si ale budou muset zaplatit samy.

Prakticky by to znamenalo, že v základním vyšetření můžeme stanovit pouze dynamiku růstu plodu, základní posouzení hrubé anatomie a bazální vitální funkce zda tluče srdce ve standardní frekvenci atd.

Ženy, které budou ochotny si zaplatit detailní vyšetření dítěte za účelem vyšetření možných příznaků genetických nebo morfologických vývojových malformací si mohou vybrat klasický I. trimestrální screening, na kterém se nic nemění (cena i postup budou identické jako doposud), zatím cca 1500,- Kč (od 1.1.2020 bude cena 1600,- Kč). Ve II. trimestru si mohou nově zaplatit detailní scan morfologie plodu, kde je detailní posouzení vývoje jednotlivých orgánů (mozek, srdce, ledviny, trávicí trakt, muskoloskeletální soustava…). Ceny zatím nejsou stanoveny, ale budou se pohybovat kolem 1300,- Kč. Dalším doporučeným vyšetřením bude cca v 36.týdnu těhotenství vyšetření k vyloučení možné pozdní růstové hypotrofie plodu se zhodnocením průtoků krve v pupečníku, děloze a mozkových tepnách. Toto vyšetření rovněž nebude hrazeno ze zdravotního pojištění. Odhaduji, že toto vyšetření bude cca 1000,- Kč. Některé pojišťovny budou následně proplácet celou částku nebo část z těchto vyšetření po vystavení dokladu o absolvování a zaplacení těchto vyšetření.

Tento zmatek, který nastane po Novém roce mě bude nutit vymyslet systém a nacenění těchto vyšetření. V naší ambulanci bude výhodou možnost si vybrat tato vyšetření přímo u nás s ohledem na to, že jako jediný ve Zlínském kraji v rámci soukromé ambulance vlastním veškeré možné licence k provádění superkonziliárních ultrazvukových vyšetření v těhotenství a vlastním rovněž špičkové 2 ultrazvukové přístroje k provádění těch nejdetailnějších vyšetření. V ostatních ambulancích bude postup takový, že si těhotná vybere, zda podstoupí bazální vyšetření u svého gynekologa nebo se rozhodne cestovat do Zlína nebo jiného krajského města, kde si zaplatí tato nadstandardní vyšetření.

V naší ambulanci si zakládám na naprosté svobodě výběru. Tzn. že veškerá vyšetření, která jsou v těhotenství doporučena odbornými společnostmi může těhotná absolvovat kdekoliv (Zlín, Olomouc, Brno, Ostrava, Praha), takže není podmínkou absolvovat tato vyšetření u mě ve Val. Kloboukách, ale klidně ve Zlíně, v Krajské nemocnici T.Bati či na Prediku atd. Rovněž naprosto respektuji, když mi těhotná sdělí, že tato vyšetření nechce absolvovat z jakéhokoliv důvodu.

Většina z nás, co provádíme tato superkonziliární vyšetření jsme se shodli, že vyšetření, která mají pomoci detekovat závažná onemocnění dětí by měla být hrazena pojišťovnami a ženy by měly mít možnost si zaplatit nadstandarní vyšetření jiného charakteru. S touto realitou ale bohužel zatím nelze nic dělat, pouze mohu slíbit, že u každé ženy provádím ultrazvuková vyšetření při každé návštěvě v naší ambulanci, ale s ohledem na výrazné náklady k pořízení kvalitního ultrazvukového vybavení a cenovou politiku pojišťoven, budu nucen přistoupit od Nového roku k vystavení ceníku vyšetření, která si budou moci těhotné vybrat.

Pro zajímavost uvádím ceníky vyšetření jiných pracovišť:

https://www.kntb.cz/userfiles/Cenik_placenych_sluzeb_GP.pdf

http://prediko.cz/cenik-nehrazenych-vykonu

http://usgpol.cz/o-centru/cenik-vykonu

https://prenatal.cz/cenik-vykonu/

http://cfm.fnol.cz/cenik

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).

MUDr. Milan Kovalčík

Kontakt

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Valašskokloboucká poliklinika
Krátká 798
766 01, Valašské Klobouky

tel.: 577 042 128

Ordinační hodiny

  • PO 8.00 - 14.00
  • ÚT 7.00 - 13.00
  • ST 10.00 - 16.00
    16.00 - 18.00 (pouze pro objednané pacientky)
  • ČT 7.00 - 13.00
  •   8.00 - 12.00

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o., IČ: 293 66 658
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.