Skip to main content


Vítáme Vás na stránkách ambulance gynekologie a ultrazvukové diagnostiky ve Valašských Kloboukách

pár slov o mně…

Narodil jsem se 24.12.1976 ve Slavičíně, vystudoval jsem gymnázium ve Valašských Kloboukách, poté jsem absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Promoval jsem v roce 2003 a nastoupil na Gynekologicko-porodnické oddělení Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně, kde jsem pracoval 7 let ve funkci sekundárního lékaře.

Zabýval jsem se rozvojem ultrazvukové diagnostiky, prováděl běžnou gynekologickou operativu a věnoval se porodnictví. Prosazoval jsem ultrazvukovou diagnostiku v rámci prenatální péče i onkogynekologie při diagnostice nádorů děložního čípku, dělohy a vaječníků.

S doc. Ishraq Dhaifalah a za výrazné podpory prim. Zdeňka Adamíka jsme v roce 2007 založili Centrum fetální medicíny a prenatální diagnostiky (OSCAR), kde jsme se věnovali diagnostice vývojových vad plodů v těhotenství a detekci závažných komplikací ohrožujících matku a dítě. Od základů jsme vybudovali nové Centrum fetální medicíny v rámci oddělení gynekologie a porodnictví, které bylo do té doby dostupné pouze ve fakultních nemocnicích v Brně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a Praze. Tato specializace na detekci vývojových vad plodů genetického nebo strukturálního původu je progresivním oborem, který díky neustálému rozvoji přístrojové techniky umožňuje vyšetření větších a větších detailů u dětí.

Následně jsem dostal v roce 2010 nabídku pracovat na Klinice reprodukční medicíny a gynekologie Tomášov u MUDr. Davida Rumpíka a prof.MUDr. Pilky, kde jsem se věnoval diagnostice a léčbě poruchy plodnosti. Téhož roku jsem nastoupil do Centra prenatální diagnostiky a lékařské genetiky – Prediko pod vedením prim.MUDr. Petra Poláka a RNDr. Jaroslava Louckého, jež bylo jedno z mála center v Evropě, které se podílelo na studii a rozvoji neinvazivní prenatální diagnostiky NIPT za spolupráce se společnosti Sequenom se sídlem v San Diegu (USA). Absolvoval jsem řadu stáží a mezinárodních konferencí v rámci studia prenatální diagnostiky a genetiky v Itálii, Anglii, Francii, Španělsku, Řecku, Slovinsku a USA (New York, Portland), certifikáty jsou k dispozici k náhlédnutí. Jsem první a zatím jediný držitel certifikátu pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření ve Zlínském kraji. Tento certifikát garantuje kvalitu vyšetření pod záštitou Nadace fetální medicíny v Londýně a Ultrazvukovou sekcí České gynekologicko-porodnické společnosti. Od roku 2007 jsem držitelem mezinárodní licence pro ultrazvuková vyšetření v těhotenství a provádění genetických screeningů v těhotenství. Tento certifikát jsem získal v Londýně a každoročně je auditován.

V roce 2016 jsem se začal pomalu vracet do Valašských Klobouk a pracoval 1x týdně v gynekologické ambulanci MUDr. Brandejské. V dubnu 2018 jsem koupil tuto ambulanci a rozšířil svůj úvazek k běžné gynekologické praxi se zaměřením na ultrazvukovou diagnostiku v gynekologii a porodnictví. S MUDr. Brandejskou jsme rozšířili vybavení ambulance o 2 velmi kvalitní ultrazvukové přístroje, které nám pomáhají v provádění pravidelných ultrazvukových vyšetření. Je mou zásadou, že každá žena, která vstoupí do naší ambulance bude mít ultrazvukové vyšetření, ať už ho pojišťovna uhradí, či nikoliv.

Souběžně pracuji nadále v Centru prenatální diagnostiky a lékařské genetiky – Prediko jako specialista prenatální diagnostiky strukturálních a chromozomálních abnormalit v těhotenství. Jsem členem řady odborných společností a držitelem licence k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v těhotenství. Od roku 2007 jsem jedním z prvních vlastníků licence Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně k provádění screeningových vyšetření v těhotenství. K těmto licencím provádím pravidelný každoroční audit mé práce, který odesílám k posouzení do Londýna k obnovení licencí.

Odborné vzdělání a kvalifikace
 • 2003
  • promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství
 • 2007
  1. odborná stáž ultrazvukové vyšetřovaní v prenatální diagnostice – ÚPMD Podolí
  2. založení Centra fetální medicíny a prenatální diagnostiky OSCAR (KNTB Zlín) s doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, PhD.
 • 2008
  1. licence nadace Fetal Medicine Foundation se sídlem v Londýně k možnosti provádění prenatálního screeningu v I.trimestru
  2. odborná stáž na Gyn.-por. klinice VFN v Praze
  3. mezinárodní kongres FMF (Sorrento, Itálie)
 • 2009
  1. kurz fetální echokardiografie ISUOG, prof. R. Chaoui
  2. atestace EBCOG I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví
  3. diplom o specializaci v oboru gynekologie a porodnictví
  4. mezinárodní kongres FMF (Portoros, Slovinsko)
 • 2010
  1. practical course of the 11-14 weeks scan
  2. practical course of the 18-23 weeks scan
  3. mezinárodní kongres FMF (Rhodos, Řecko)
 • 2011
  1. mezinárodní kongres FMF (St. Julians, Malta)
  2. konference Fetální medicíny (Na Homolce, Praha)
  3. konference Sekce ultrazvukové diagnostiky (Brno)
  4. konferece České společnosti pro ultrazvukovou diagnostiku (Olomouc)
 • 2012
  1. odborná stáž Prenatální diagnostika a neinvazivní testování v graviditě (Portland, USA)
 • 2013
  1. mezinároní kongres FMF (Marbella, Španělsko)
  2. získání certifikátu pro superkonziliární ultrazvukové vyšetření v těhotenství
 • 2014
  1. mezinárodní kongres FMF (Nice, Francie)
  2. konference Sekce ultrazvukové diagnostiky (Brno)
 • 2015
  1. konference Sekce ultrazvukové diagnostiky (Brno)
  2. konference České společnosti pro ultrazvukovou diagnostiku (Olomouc)
 • 2016
  1. odborná stáž na  Ústavu lékařské genetiky v FN Olomouc
 • 2017
  1. mezinárodní kongres ISUOG (Vídeň, Rakousko)
 • 2018
  1. mezinárodní konference České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (prof. Calda – Olomouc)
  2. mezinárodní konference Sekce ultrazvukové diagnostiky České gynekologicko-porodnické společnosti (prof.Ľubušky; doc.Krofta – Brno)
  3. 11.konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
 • 2019
  1. prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad pod záštitou České kardiologické společnosti a Pediatrické kliniky FN Brno pod vedením MUDr. Hany Jičínské, PhD. a prim.MUDr. Pavla Vlašína
  2. mezinárodní kongres ultrazvukové diagnostiky Nadace fetální medicíny (FMF) ve Španělsku – Alicante pod záštitou prof. Kyprose Nicolaidese
  3. celostátní kongres České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (Olomouc – prof.MUDr. Pavel Calda, PhD.; 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
  4. celostátní kongres Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS v Brně (prof.MUDr. Marek Ľubušky, PhD.)
 • 2020
  1. prenatální ultrazvuková diagnostika vrozených srdečních vad pod záštitou České kardiologické společnosti a Pediatrické kliniky FN Brno pod vedením MUDr. Hany Jičínské, PhD. a prim.MUDr. Pavla Vlašína
  2. mezinárodní kongres České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví v Olomouci 10.-12. září (prof.MUDr. Pavel Calda, PhD.)
  3. celostátní kongres Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS v Brně  2.-4. října (prof.MUDr. Marek Ľubušky, PhD.)
 • 2022
  1. společný kongres České a Slovenské gynekologicko-porodnické společnosti v Bratislavě 27.-29.5. 2022
  2. mezinárodní kongres Světové organizace pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG) 16.-18. září 2022 (Londýn)
  3. celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP v Brně, 7.-9. října 2022
 • 2023
  1. kongres České gynekologicko-porodnické společnosti v Karlových Varech (1.-3. června)
  2. kongres ultrazvukové sekce České gynekologicko porodnické společnosti v Brně (6.-8. října)

Odborná opakovaná recertifikace a audit k možnosti provádění screeningových vyšetření v těhotenství u Fetal Medicine Foundation v Londýně.

Pravidelná recertifikace možnosti provádění superkonziliárního vyšetření v těhotenství pod záštitou Ultrazvukové sekce České gynekologicko-porodnické společnosti.

Výuka porodní asistence Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně celoročně.


Zaměstnání dřívější a současné
 • 2003-2010
  Gynekologicko – porodnické oddělení KNTB a.s. ve Zlíně
 • 2010-2018
  Klinika reprodukční medicíny a gynekologie, IVF Czech republic s.r.o, Zlín
  Centrum prenatální diagnostiky PREDIKO, Zlín

Pokračuje plná spolupráce s Centrem prenatální diagnostiky a lékařské genetiky, PREDIKO s.r.o. ve Zlíně ve funkci zástupce vedoucí lékařky. 

Soukromá praxe MUDr. Milan Kovalčík s.r.o. ve Valašských Kloboukách od 1.4.2018 doposud.


Členství v odborných společnostech
 • Česká gynekologická a porodnická společnost
 • Česká lékařská společnost JEP
 • Sekce ultrazvukové diagnostiky
 • Fetal Medicine Foundation (Londýn)

 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).