Skip to main content


Vítáme Vás na stránkách ambulance gynekologie a ultrazvukové diagnostiky ve Valašských Kloboukách

Příčiny bolestí břicha

Častými příčinami bolestí břicha bývají gynekologické orgány. Jedná se nejčastěji o zánětlivé či nezánětlivé problémy vaječníků, dělohy, vejcovodů, pánevních žil, endometriozy, cysty, myomatozní změny dělohy, srůsty, problémy související s těhotenstvím atd.

Všechny tyto potíže jsou ve většině případů poznatelné ultrazvukovým vyšetřením. Níže jsou patrny některé z nálezů ultrazvukového vyšetření.

cysta vaječníku
myom
endometrioza
zánět vejcovodu

Změna provozovatele od 1.4.2018

S platností od 1.4.2018 nastala změna provozovatele ambulance paní MUDr. Ivany Brandejské na MUDr. Milana Kovalčíka. Doposud poskytovaná péče je v plném rozsahu s rozšířením o komplexní ultrazvukovou diagnostiku pokrývající celý průběh těhotenství bez nutnosti cestování do specializovaných center. Naše ambulance splňuje veškeré certifikace a licence nutné k provádění screeningových vyšetření v těhotenství. Jako první a jediný ve Zlínském kraji vlastním licenci k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v těhotenství, které je akceptováno všemi pojišťovnami v ČR. Bližší informace jsou poskytovány při osobním setkání.
Nezbytnou součástí každého vyšetření včetně běžných gynekologických vyšetření je ultrazvukové vyšetření, které jako jediné může odhalit zavčas příznaky závažných gynekologických onemocnění.
Od 1.4.2018 dochází k používání jednorázových vyšetřovacích zrcadel, která jsou zpoplatněna 30,- Kč.
Pokud se nejedná o akutní potíže prosíme o využití možnosti objednání, snažíme se maximum pacientek již spíše objednávat na konkrétní čas, abychom zamezili dlouhému čekání na vyšetření. Objednávky jsou zatím řešeny s dostatečným časovým odstupem, abychom byli schopni vyšetřit i neobjednané ženy nebo ženy s akutními potížemi. Objednané ženy mají při vyšetření přednost. K objednání prosím využijte telefonický kontakt.
Paní MUDr. Brandejská nadále pokračuje v ambulanci dle rozpisu, je možno se k ní objednat dle zvyku (viz níže rozpis ambulancí).

Prenatální péče

 

Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně vedená péče lékařem a porodní asistentkou vede ke snížení perinatální úmrtnosti a morbidity. Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se vyskytují rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh těhotenství. Tyto faktory se snažíme zavčas odhalit a směřovat těhotenství k včasné diagnostice a nabídnutí možností řešení.
Úkolem prenatální diagnostiky, tak jako ji chápu já je poskytnout těhotné maximum informací, aby se mohla rozhodnout o dalším postupu v těhotenství. Rozhodně se bráním direktivnímu přístupu, který by nutil k jakémukoliv vyšetření či zákroku, který by nebyl pro těhotnou přijatelný. Platí zásada, že poslední slovo je na straně těhotné a ne na straně lékaře. Jeho úkolem je naopak pečlivě vyšetřovat a nabídnout možnosti řešení v každé fázi těhotenství.
Prenatální diagnostikou se zabývám již 15. rokem, proto cítím již určitý nadhled a respektování přání a představ těhotných o průběhu těhotenství a jednotlivých vyšetřeních.

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).