Vítáme Vás na stránkách ambulance gynekologie a ultrazvukové diagnostiky ve Valašských Kloboukách

Mezinárodní kongres Fetal Medicine Foundation – Alicante (Španělsko) 2019

Letos se opět účastním mezinárodního kongresu Fetální medicíny ve Španělsku ve městě Alicante.

Mimo odborný přínos prezentace nových metod a možností ultrazvukových vyšetření mám možnost diskutovat jednotlivé případy s celosvětovou špičkou v oboru prenatální diagnostiky.

Rovněž bylo opět velmi příjemné setkání se zakladatelem nových metod ultrazvukových vyšetření vývojových vad, s panem profesorem Kyprosem Nicolaidesem, který je přednostou jedné z největších nemocnic v Evropě, King’s College v Londýně. U pana profesora Nicolaidese jsem získal první mezinárodní FMF certifikaci k provádění screeningových vyšetření již v roce 2008. Následně jsem s ním spolupracoval na analýze možného vlivu poruchy štítné žlázy na vývoj těhotenství v roce 2009 pod vedením doc.Dhaifalah.

Každé setkání s tímto nesmírně vitálním průkopníkem nových trendů v ultrazvukovém vyšetřování, což je doménou našeho oboru, je velmi obohacující…

Objednávání k vyšetření

S ohledem na opakované dotazy stran objednávání k vyšetření bych rád připomněl, že je vhodné se k vyšetření objednat, abychom předešli zbytečnému čekání. Je velkou výhodou, jít na vyšetření v objednaný čas, než čekat nepředvídatelnou dobu. Může se samozřejmě stát, že objednaný čas nemusí být splněn přesně při nahromadění akutních pacientek. Snažím se ale pracovat tak, aby zpoždění bylo maximálně 30 minut.

Velká většina pacientek ještě netuší, že jsme zavedli objednávací systém, proto je systém objednávání vypracován tak, aby mezi objednané pacientky bylo dostatek času k vyšetření neobjednaných pacientek.

K objednání prosím využijte v ideálním případě telefon. Na dotazy stran emailového kontaktu, tuto službu emailové komunikace bohužel zatím zavádět nebudu, protože se hromadí pacientky jiných lékařů s dotazy, zda jejich lékař postupuje správně, k čemuž mi nepřísluší se vyjadřovat.

Na závěr bych ještě jednou připomněl, že neobjednané pacientky budou samozřejmě vždy vyšetřeny a ošetřeny, ale objednané pacientky budou mít přednost. Akutní případy jsou vždy ošetřeny urgentně…

Děkuji za pochopení… ev. připomínky prosím sdělujte osobně nebo telefonicky.

Ultrazvuková screeningová vyšetření v těhotenství

V rámci péče v těhotenství je možno absolvovat všechna screeningová vyšetření v těhotenství v naší ambulanci bez nutnosti cestování mimo Valašské Klobouky. Jedná se o tzv. kombinovaný screening, který spočívá v kombinaci krevního vyšetření po 10.týdnu těhotenství a následně cca v 12.týdnu těhotenství provedení superkonziliárního ultrazvukového vyšetření s posouzením anatomie plodu, kde je možno již detekovat cca 80-90% možných vývojových abnormalit, které můžou souviset s genetickou poruchou (např. Downův syndrom, který je nejčastější chromozomální aberací) nebo strukturální poruchou (jednotlivé orgánové abnormality, např. poruchy vývoje mozku, srdce, končetin atd.)

Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění a ženy si hradí samy, je zpoplatněno 1500,- Kč. Následně obdržíte v naší ambulanci potvrzení o platbě a s tímto potvrzením můžete na pojišťovně uplatnit příspěvek na toto vyšetření (např. 1000,- Kč nebo dle pravidel jednotlivých pojišťoven).

Vyšetření probíhá ultrazvukovou sondou přes břicho, za možné přítomnosti doprovodu partnera. Toto vyšetření je samozřejmě možno absolvovat i na jiných pracovištích (nejbližší jsou ve Zlíně v KNTB nebo na Prediku, dále většinou v krajských městěch Brno, Olomouc, Ostrava…). Vyšetření není povinné, ale je doporučeno dle České gynekologicko-porodnické společnosti i Sekce ultrazvukové diagnostiky či České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví. Rozhodnutí o těchto vyšetřeních vždy ponechávám na pacientkách, které mají vždy naprostou volnou volbu, co chtějí a nechtějí absolvovat v rámci doporučených vyšetření v těhotenství.

Další screeningová vyšetření, která následují v II. a III. trimestru jsou samozřejmě v naší ambulanci rovněž prováděna, bez nutnosti cestovat jinam. Tato vyšetření nejsou zatím zpoplatněna, ale již na většině pracovišť je vybíráno 700-1000,- Kč.

Díky spolupráci s Centrem fetální medicíny a lékařské genetiky PREDIKO s.r.o. (www.prediko.cz), kde pracuji 2 dny v týdnu je samozřejmostí provedení ev. odběru plodové vody (AMC) či neinvazivních krevních testů (NIPT) v případě nutnosti, či zájmu. Tato vyšetření jsou prováděna v případě podezřelého výsledku screeningových vyšetření, kdy by mohlo být zvýšené riziko genetické vývojové vady plodu. NIPT lze provést i na písemnou žádost těhotné ke zvýšení jistoty detekce možných chromozomálních aberací plodu.

Příčiny bolestí břicha

Častými příčinami bolestí břicha bývají gynekologické orgány. Jedná se nejčastěji o zánětlivé či nezánětlivé problémy vaječníků, dělohy, vejcovodů, pánevních žil, endometriozy, cysty, myomatozní změny dělohy, srůsty, problémy související s těhotenstvím atd.

Všechny tyto potíže jsou ve většině případů poznatelné ultrazvukovým vyšetřením. Níže jsou patrny některé z nálezů ultrazvukového vyšetření.

cysta vaječníku

myom

endometrioza

zánět vejcovodu

Změna provozovatele od 1.4.2018

S platností od 1.4.2018 nastala změna provozovatele ambulance paní MUDr. Ivany Brandejské na MUDr. Milana Kovalčíka. Doposud poskytovaná péče je v plném rozsahu s rozšířením o komplexní ultrazvukovou diagnostiku pokrývající celý průběh těhotenství bez nutnosti cestování do specializovaných center. Naše ambulance splňuje veškeré certifikace a licence nutné k provádění screeningových vyšetření v těhotenství. Jako první a jediný ve Zlínském kraji vlastním licenci k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v těhotenství, které je akceptováno všemi pojišťovnami v ČR. Bližší informace jsou poskytovány při osobním setkání.
Nezbytnou součástí každého vyšetření včetně běžných gynekologických vyšetření je ultrazvukové vyšetření, které jako jediné může odhalit zavčas příznaky závažných gynekologických onemocnění.
Od 1.4.2018 dochází k používání jednorázových vyšetřovacích zrcadel, která jsou zpoplatněna 30,- Kč.
Pokud se nejedná o akutní potíže prosíme o využití možnosti objednání, snažíme se maximum pacientek již spíše objednávat na konkrétní čas, abychom zamezili dlouhému čekání na vyšetření. Objednávky jsou zatím řešeny s dostatečným časovým odstupem, abychom byli schopni vyšetřit i neobjednané ženy nebo ženy s akutními potížemi. Objednané ženy mají při vyšetření přednost. K objednání prosím využijte telefonický kontakt.
Paní MUDr. Brandejská nadále pokračuje v ambulanci dle rozpisu, je možno se k ní objednat dle zvyku (viz níže rozpis ambulancí).

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).

MUDr. Milan Kovalčík

Kontakt

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Valašskokloboucká poliklinika
Krátká 798
766 01, Valašské Klobouky

tel.: 577 042 128

Ordinační hodiny

  • PO 8.00 - 14.00
  • ÚT 7.00 - 13.00
  • ST 10.00 - 16.00
    16.00 - 18.00 (pouze pro objednané pacientky)
  • ČT 7.00 - 13.00
  •   8.00 - 12.00

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o., IČ: 293 66 658
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.