Vítáme Vás na stránkách ambulance gynekologie a ultrazvukové diagnostiky ve Valašských Kloboukách

Změny v úhradě ultrazvukových vyšetření v těhotenství v roce 2020

Poslední zářijový víkend jsem se zůčastnil celostátní konference sekce ultrazvukové diagnostiky v Brně.

Mimo odborné otázky byly intenzivně diskutovány změny v úhradě pojišťoven po Novém roce. Zdravotní pojišťovny začaly preferovat úhradu veškerých detailních ultrazvukových vyšetření v těhotenství pacientkami a jsou ochotny hradit pouze základní ultrazvuková vyšetření s posouzením růstu plodu a základních vitálních funkcí.

Vyplývá z toho, že od Nového roku si mohou těhotné pacientky vybrat mezi základními vyšetřeními, které jim uhradí pojišťovna a tzv. detailním zhodnocením morfologie plodu, které si ale budou muset zaplatit samy.

Prakticky by to znamenalo, že v základním vyšetření můžeme stanovit pouze dynamiku růstu plodu, základní posouzení hrubé anatomie a bazální vitální funkce zda tluče srdce ve standardní frekvenci atd.

Ženy, které budou ochotny si zaplatit detailní vyšetření dítěte za účelem vyšetření možných příznaků genetických nebo morfologických vývojových malformací si mohou vybrat klasický I. trimestrální screening, na kterém se nic nemění (cena i postup budou identické jako doposud), zatím cca 1500,- Kč (od 1.1.2020 bude cena 1600,- Kč). Ve II. trimestru si mohou nově zaplatit detailní scan morfologie plodu, kde je detailní posouzení vývoje jednotlivých orgánů (mozek, srdce, ledviny, trávicí trakt, muskoloskeletální soustava…). Ceny zatím nejsou stanoveny, ale budou se pohybovat kolem 1300,- Kč. Dalším doporučeným vyšetřením bude cca v 36.týdnu těhotenství vyšetření k vyloučení možné pozdní růstové hypotrofie plodu se zhodnocením průtoků krve v pupečníku, děloze a mozkových tepnách. Toto vyšetření rovněž nebude hrazeno ze zdravotního pojištění. Odhaduji, že toto vyšetření bude cca 1000,- Kč. Některé pojišťovny budou následně proplácet celou částku nebo část z těchto vyšetření po vystavení dokladu o absolvování a zaplacení těchto vyšetření.

Tento zmatek, který nastane po Novém roce mě bude nutit vymyslet systém a nacenění těchto vyšetření. V naší ambulanci bude výhodou možnost si vybrat tato vyšetření přímo u nás s ohledem na to, že jako jediný ve Zlínském kraji v rámci soukromé ambulance vlastním veškeré možné licence k provádění superkonziliárních ultrazvukových vyšetření v těhotenství a vlastním rovněž špičkové 2 ultrazvukové přístroje k provádění těch nejdetailnějších vyšetření. V ostatních ambulancích bude postup takový, že si těhotná vybere, zda podstoupí bazální vyšetření u svého gynekologa nebo se rozhodne cestovat do Zlína nebo jiného krajského města, kde si zaplatí tato nadstandardní vyšetření.

V naší ambulanci si zakládám na naprosté svobodě výběru. Tzn. že veškerá vyšetření, která jsou v těhotenství doporučena odbornými společnostmi může těhotná absolvovat kdekoliv (Zlín, Olomouc, Brno, Ostrava, Praha), takže není podmínkou absolvovat tato vyšetření u mě ve Val. Kloboukách, ale klidně ve Zlíně, v Krajské nemocnici T.Bati či na Prediku atd. Rovněž naprosto respektuji, když mi těhotná sdělí, že tato vyšetření nechce absolvovat z jakéhokoliv důvodu.

Většina z nás, co provádíme tato superkonziliární vyšetření jsme se shodli, že vyšetření, která mají pomoci detekovat závažná onemocnění dětí by měla být hrazena pojišťovnami a ženy by měly mít možnost si zaplatit nadstandarní vyšetření jiného charakteru. S touto realitou ale bohužel zatím nelze nic dělat, pouze mohu slíbit, že u každé ženy provádím ultrazvuková vyšetření při každé návštěvě v naší ambulanci, ale s ohledem na výrazné náklady k pořízení kvalitního ultrazvukového vybavení a cenovou politiku pojišťoven, budu nucen přistoupit od Nového roku k vystavení ceníku vyšetření, která si budou moci těhotné vybrat.

Pro zajímavost uvádím ceníky vyšetření jiných pracovišť:

https://www.kntb.cz/userfiles/Cenik_placenych_sluzeb_GP.pdf

http://prediko.cz/cenik-nehrazenych-vykonu

http://usgpol.cz/o-centru/cenik-vykonu

https://prenatal.cz/cenik-vykonu/

http://cfm.fnol.cz/cenik

Nový ultrazvukový přístroj

Máme opět další novinku a od dalšího týdne bude již v provozu nový ultrazvukový přístroj, který posouvá dále hranice zobrazení lidského těla, který ocení hlavně nastávající maminky.

Tento přístroj patří do kategorie TOP modelů od firmy Samsung Medison, jedná se o model Accuvix A30, který umožní další zpřesnění diagnostiky možných vývojových abnormalit nebo gynekologických onemocnění. Umožňuje rovněž ještě detailnější 3D/4D zobrazení, ke kterému jsme dokoupili i PROFI tiskárnu k tisku 3D snímků.

Rád Vám představím tento nový přístroj v dalších týdnech při vyšetření v naší ambulanci…

Mezinárodní kongres Fetal Medicine Foundation – Alicante (Španělsko) 2019

Letos se opět účastním mezinárodního kongresu Fetální medicíny ve Španělsku ve městě Alicante.

Mimo odborný přínos prezentace nových metod a možností ultrazvukových vyšetření mám možnost diskutovat jednotlivé případy s celosvětovou špičkou v oboru prenatální diagnostiky.

Rovněž bylo opět velmi příjemné setkání se zakladatelem nových metod ultrazvukových vyšetření vývojových vad, s panem profesorem Kyprosem Nicolaidesem, který je přednostou jedné z největších nemocnic v Evropě, King’s College v Londýně. U pana profesora Nicolaidese jsem získal první mezinárodní FMF certifikaci k provádění screeningových vyšetření již v roce 2008. Následně jsem s ním spolupracoval na analýze možného vlivu poruchy štítné žlázy na vývoj těhotenství v roce 2009 pod vedením doc.Dhaifalah.

Každé setkání s tímto nesmírně vitálním průkopníkem nových trendů v ultrazvukovém vyšetřování, což je doménou našeho oboru, je velmi obohacující…

Objednávání k vyšetření

S ohledem na opakované dotazy stran objednávání k vyšetření bych rád připomněl, že je vhodné se k vyšetření objednat, abychom předešli zbytečnému čekání. Je velkou výhodou, jít na vyšetření v objednaný čas, než čekat nepředvídatelnou dobu. Může se samozřejmě stát, že objednaný čas nemusí být splněn přesně při nahromadění akutních pacientek. Snažím se ale pracovat tak, aby zpoždění bylo maximálně 30 minut.

Velká většina pacientek ještě netuší, že jsme zavedli objednávací systém, proto je systém objednávání vypracován tak, aby mezi objednané pacientky bylo dostatek času k vyšetření neobjednaných pacientek.

K objednání prosím využijte v ideálním případě telefon. Na dotazy stran emailového kontaktu, tuto službu emailové komunikace bohužel zatím zavádět nebudu, protože se hromadí pacientky jiných lékařů s dotazy, zda jejich lékař postupuje správně, k čemuž mi nepřísluší se vyjadřovat.

Na závěr bych ještě jednou připomněl, že neobjednané pacientky budou samozřejmě vždy vyšetřeny a ošetřeny, ale objednané pacientky budou mít přednost. Akutní případy jsou vždy ošetřeny urgentně…

Děkuji za pochopení… ev. připomínky prosím sdělujte osobně nebo telefonicky.

Ultrazvuková screeningová vyšetření v těhotenství

V rámci péče v těhotenství je možno absolvovat všechna screeningová vyšetření v těhotenství v naší ambulanci bez nutnosti cestování mimo Valašské Klobouky. Jedná se o tzv. kombinovaný screening, který spočívá v kombinaci krevního vyšetření po 10.týdnu těhotenství a následně cca v 12.týdnu těhotenství provedení superkonziliárního ultrazvukového vyšetření s posouzením anatomie plodu, kde je možno již detekovat cca 80-90% možných vývojových abnormalit, které můžou souviset s genetickou poruchou (např. Downův syndrom, který je nejčastější chromozomální aberací) nebo strukturální poruchou (jednotlivé orgánové abnormality, např. poruchy vývoje mozku, srdce, končetin atd.)

Toto vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění a ženy si hradí samy, je zpoplatněno 1500,- Kč. Následně obdržíte v naší ambulanci potvrzení o platbě a s tímto potvrzením můžete na pojišťovně uplatnit příspěvek na toto vyšetření (např. 1000,- Kč nebo dle pravidel jednotlivých pojišťoven).

Vyšetření probíhá ultrazvukovou sondou přes břicho, za možné přítomnosti doprovodu partnera. Toto vyšetření je samozřejmě možno absolvovat i na jiných pracovištích (nejbližší jsou ve Zlíně v KNTB nebo na Prediku, dále většinou v krajských městěch Brno, Olomouc, Ostrava…). Vyšetření není povinné, ale je doporučeno dle České gynekologicko-porodnické společnosti i Sekce ultrazvukové diagnostiky či České společnosti pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví. Rozhodnutí o těchto vyšetřeních vždy ponechávám na pacientkách, které mají vždy naprostou volnou volbu, co chtějí a nechtějí absolvovat v rámci doporučených vyšetření v těhotenství.

Další screeningová vyšetření, která následují v II. a III. trimestru jsou samozřejmě v naší ambulanci rovněž prováděna, bez nutnosti cestovat jinam. Tato vyšetření nejsou zatím zpoplatněna, ale již na většině pracovišť je vybíráno 700-1000,- Kč.

Díky spolupráci s Centrem fetální medicíny a lékařské genetiky PREDIKO s.r.o. (www.prediko.cz), kde pracuji 2 dny v týdnu je samozřejmostí provedení ev. odběru plodové vody (AMC) či neinvazivních krevních testů (NIPT) v případě nutnosti, či zájmu. Tato vyšetření jsou prováděna v případě podezřelého výsledku screeningových vyšetření, kdy by mohlo být zvýšené riziko genetické vývojové vady plodu. NIPT lze provést i na písemnou žádost těhotné ke zvýšení jistoty detekce možných chromozomálních aberací plodu.

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).

MUDr. Milan Kovalčík

Kontakt

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Valašskokloboucká poliklinika
Krátká 798
766 01, Valašské Klobouky

tel.: 577 042 128

Ordinační hodiny

  • PO 8.00 - 14.00
  • ÚT 7.00 - 13.00
  • ST 10.00 - 16.00
    16.00 - 18.00 (pouze pro objednané pacientky)
  • ČT 7.00 - 13.00
  •   8.00 - 12.00

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o., IČ: 293 66 658
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.