Skip to main content

Recertifikace superkonziliárního ultrazvukového vyšetření

V dubnu jsem úspěšně absolvoval recertifikaci k možnosti provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření. Proto je velkou výhodou možnost absolvovat ultrazvukové screeningové vyšetření přímo ve Val. Kloboukách bez nutnosti cestovat do Zlína atd.

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).