Skip to main content

Změna provozovatele od 1.4.2018

S platností od 1.4.2018 nastala změna provozovatele ambulance paní MUDr. Ivany Brandejské na MUDr. Milana Kovalčíka. Doposud poskytovaná péče je v plném rozsahu s rozšířením o komplexní ultrazvukovou diagnostiku pokrývající celý průběh těhotenství bez nutnosti cestování do specializovaných center. Naše ambulance splňuje veškeré certifikace a licence nutné k provádění screeningových vyšetření v těhotenství. Jako první a jediný ve Zlínském kraji vlastním licenci k provádění superkonziliárního ultrazvukového vyšetření v těhotenství, které je akceptováno všemi pojišťovnami v ČR. Bližší informace jsou poskytovány při osobním setkání.
Nezbytnou součástí každého vyšetření včetně běžných gynekologických vyšetření je ultrazvukové vyšetření, které jako jediné může odhalit zavčas příznaky závažných gynekologických onemocnění.
Od 1.4.2018 dochází k používání jednorázových vyšetřovacích zrcadel, která jsou zpoplatněna 30,- Kč.
Pokud se nejedná o akutní potíže prosíme o využití možnosti objednání, snažíme se maximum pacientek již spíše objednávat na konkrétní čas, abychom zamezili dlouhému čekání na vyšetření. Objednávky jsou zatím řešeny s dostatečným časovým odstupem, abychom byli schopni vyšetřit i neobjednané ženy nebo ženy s akutními potížemi. Objednané ženy mají při vyšetření přednost. K objednání prosím využijte telefonický kontakt.
Paní MUDr. Brandejská nadále pokračuje v ambulanci dle rozpisu, je možno se k ní objednat dle zvyku (viz níže rozpis ambulancí).

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).