Skip to main content

Objednávání k vyšetření

S ohledem na opakované dotazy stran objednávání k vyšetření bych rád připomněl, že je vhodné se k vyšetření objednat, abychom předešli zbytečnému čekání. Je velkou výhodou, jít na vyšetření v objednaný čas, než čekat nepředvídatelnou dobu. Může se samozřejmě stát, že objednaný čas nemusí být splněn přesně při nahromadění akutních pacientek. Snažím se ale pracovat tak, aby zpoždění bylo maximálně 30 minut.

Velká většina pacientek ještě netuší, že jsme zavedli objednávací systém, proto je systém objednávání vypracován tak, aby mezi objednané pacientky bylo dostatek času k vyšetření neobjednaných pacientek.

K objednání prosím využijte v ideálním případě telefon. Na dotazy stran emailového kontaktu, tuto službu emailové komunikace bohužel zatím zavádět nebudu, protože se hromadí pacientky jiných lékařů s dotazy, zda jejich lékař postupuje správně, k čemuž mi nepřísluší se vyjadřovat.

Na závěr bych ještě jednou připomněl, že neobjednané pacientky budou samozřejmě vždy vyšetřeny a ošetřeny, ale objednané pacientky budou mít přednost. Akutní případy jsou vždy ošetřeny urgentně…

Děkuji za pochopení… ev. připomínky prosím sdělujte osobně nebo telefonicky.

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).