Autor: Milan Kovalčík

Ukončení ambulantní činnosti paní MUDr. Ivany Brandejské:

Od 1/4/22 ukončuje ambulantní činnost paní MUDr. Ivana Brandejská

Páteční ambulance bude přítomna pouze sestřička k vystavení receptů, aplikaci injekcí, objednání a konzultacím.

Pondělní ambulance budou zajištěny od 4/4 MUDr. Milanem Kovalčíkem. Ostatní ordinační hodiny beze změn.

Tímto bych chtěl poděkovat paní doktorce Brandejské za perfektní spolupráci nejenom při převzetí její ambulance v roce 2018, ale i za ambulantní spolupráci celých 4 let, která byla bezchybná a velmi příjemná.

Chtěl bych jí popřát hodně zdraví, klidu a zasloužené pohody… a ještě jednou velké díky za vše !!!

MUDr. Milan Kovalčík

Změna ceníku výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou od 1.2.2022

S ohledem na vývoj ekonomiky a povšechné zdražovaní jsem bohužel donucen k úpravě ceníku výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou. Jedná se zejména o ultrazvuková vyšetření v těhotenství, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění. Jsou v souladu s pracovištěm prenatální diagnostiky a lékařské genetiky PREDIKO s.r.o., se kterým úzce spolupracuji:

 • Screening vývojových abnormalit plodu v I. trimestru
  • 1800,- Kč
 • Integrované vyšetření vývojových vad plodu z krve matky v 16.-18. týdnu těhotenství
  • 390,- Kč
 • Ultrazvukové podrobné hodnocení morfologie plodu v II. trimestru
  • 1500,- Kč
 • Ultrazvukové podrobné hodnocení morfologie plodu v III. trimestru
  • 700,- Kč
 • Ultrazvukové vyšetření k vyloučení růstové hypotrofie plodu v 36. týdnu
  • 500,- Kč

Naštěstí většinu vyšetření Vám na základě našeho potvrzení některé zdravotní pojišťovny proplatí. Proto doporučujeme uplatňovat na pojišťovnách s naším potvrzením o platbě zpětné proplacení.

Stále platí samozřejmě dobrovolnost těchto vyšetření, která rozhodně nepatří mezi povinná. Pokud tato vyšetření nebude těhotná požadovat, tak následuje tzv. „malé ultrazvukové vyšetření“ na přístroji nižší třídy s pouhým posouzením základních parametrů vývoje, růstu a vitality plodu, které je plně hrazenou pojišťovnou.

Druhou možností je absolvovat výše uvedená nadstandardní vyšetření na jakémkoliv jiném pracovišti. Není podmínkou tato vyšetření podstoupit pouze u nás.

Další změny v ceníku se jednají již jen v zavedení nitroděložních tělísek atd., které nejsou tak výrazné a jsou k nahlédnutí v naší ambulanci.

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Omezení registrace nových pacientek

Opět bych upozornil s ohledem na časté žádosti o změnu gynekologa, že pacientky, které požadují pouze změnu lékaře a přeregistraci do naší ambulance bohužel nemůžeme z kapacitních důvodu přijmout. Prostor se snažíme poskytovat stávajícím pacientkám a registrujeme pouze pacientky, které nemají ještě žádného gynekologa nebo se do regionu přistěhovaly!

Děkuji za pochopení…

Možnost vyšetření HPV testace od 1.1.2021

S velkým nadšením oznamuji, že lze nově od Nového roku poskytnout bezplatně velmi cenné vyšetření testace HPV viru z děložního čípku, které pomáhá zvýšit záchyt nádorových změn.

Toto vyšetření umožňují od Nového roku všechny zdravotní pojišťovny, proto bych doporučil využít této možnosti.

Je ale bohužel věkové omezení této bezplatné testace pro věkové skupiny 35 let a max 364 dnů a 45 let a max 364 dnů. V jiných věkových skupinách by si musely ženy tuto testaci hradit samy.

Jedná se o velmi vstřícný a rovněž medicínsky významný pokrok v časném záchytu nádorových změn děložního čípku.

Stěr probíhá podobně jako běžné cytologické vyšetření, nejedná se o bolestivé vyšetření.

Zde je citace textu zdravotních pojišťoven k této testaci HPV:

Pokud pojištěnka absolvovala preventivní gynekologickou prohlídku v roce 2020 (s negativním cytologickým nálezem z děložního hrdla), ale dosáhne věkového limitu (tedy 35. rok + 364 dní a 45. rok + 364 dní) pro možnost provedení screeningového HPV dříve, než má nárok na standardní preventivní prohlídku v roce 2021, lze provést odběr na HPV screening v roce 2021 i mimo preventivní prohlídku. V ostatních případech je odběr pro HPV test standardní součástí preventivní gynekologické prohlídky pro věkové skupiny 35 let + 364 dní a 45 let + 364 dní.

Proto v případě zájmu o tuto testaci při splnění podmínek kontaktujte naši ambulanci a naplánujeme toto vyšetření.

Mezinárodní kongres Fetal Medicine Foundation – Alicante (Španělsko) 2019

Letos se opět účastním mezinárodního kongresu Fetální medicíny ve Španělsku ve městě Alicante.

Mimo odborný přínos prezentace nových metod a možností ultrazvukových vyšetření mám možnost diskutovat jednotlivé případy s celosvětovou špičkou v oboru prenatální diagnostiky.

Rovněž bylo opět velmi příjemné setkání se zakladatelem nových metod ultrazvukových vyšetření vývojových vad, s panem profesorem Kyprosem Nicolaidesem, který je přednostou jedné z největších nemocnic v Evropě, King’s College v Londýně. U pana profesora Nicolaidese jsem získal první mezinárodní FMF certifikaci k provádění screeningových vyšetření již v roce 2008. Následně jsem s ním spolupracoval na analýze možného vlivu poruchy štítné žlázy na vývoj těhotenství v roce 2009 pod vedením doc.Dhaifalah.

Každé setkání s tímto nesmírně vitálním průkopníkem nových trendů v ultrazvukovém vyšetřování, což je doménou našeho oboru, je velmi obohacující…

 • 1
 • 2

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).

MUDr. Milan Kovalčík

Kontakt

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Valašskokloboucká poliklinika
Krátká 798
766 01, Valašské Klobouky

tel.: 577 042 128

Ordinační hodiny

 • PO 8.00 - 14.00
 • ÚT 7.00 - 13.00
 • ST 10.00 - 16.00
  16.00 - 18.00 (pouze pro objednané pacientky)
 • ČT 7.00 - 13.00
 •   8.00 - 12.00

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o., IČ: 293 66 658
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.