Špičkový UZ jako základ preventivní péče

Jako jedna z mála ambulancí ve Zlínském kraji vlastníme 2 moderní ultrazvukové přístroje, které slouží k diagnostice vývoje plodu v těhotenství nebo gynekologických onemocnění nádorového či zánětlivého původu.
K prenatální diagnostice slouží 3D/4D přístroj Samsun Medison Accuvix A30 a k diagnostice gynekologických onemocnění slouží ultrazvukový přístroj Medison X6, který je přímo u vyšetřovacího lůžka.
Při každém vyšetření v naší ambulanci je pacientka vždy vyšetřena i ultravukovým přístrojem bez ohledu na úhradu pojišťovny. Považuji tuto vyšetřovací techniku za nezbytnou v současné době, kdy palpační vyšetření v běžné praxi poskytuje maximálně 20% informací o možném gynekologickém onemocnění.
V rámci prenatální péče je nepodkročitelným minimem vyšetření ultrazvukem těhotné, což podá komplexní informaci o vývoji plodu a posouzení možných změn na porodních cestách. S ohledem na nulovou škodlivost tohoto vyšetření provádím tato vyšetření při každé návštěvě naší ambulance.

Prenatální péče

 

Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně vedená péče lékařem a porodní asistentkou vede ke snížení perinatální úmrtnosti a morbidity. Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se vyskytují rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh těhotenství. Tyto faktory se snažíme zavčas odhalit a směřovat těhotenství k včasné diagnostice a nabídnutí možností řešení.
Úkolem prenatální diagnostiky, tak jako ji chápu já je poskytnout těhotné maximum informací, aby se mohla rozhodnout o dalším postupu v těhotenství. Rozhodně se bráním direktivnímu přístupu, který by nutil k jakémukoliv vyšetření či zákroku, který by nebyl pro těhotnou přijatelný. Platí zásada, že poslední slovo je na straně těhotné a ne na straně lékaře. Jeho úkolem je naopak pečlivě vyšetřovat a nabídnout možnosti řešení v každé fázi těhotenství.
Prenatální diagnostikou se zabývám již 15. rokem, proto cítím již určitý nadhled a respektování přání a představ těhotných o průběhu těhotenství a jednotlivých vyšetřeních.

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).

MUDr. Milan Kovalčík

Kontakt

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Valašskokloboucká poliklinika
Krátká 798
766 01, Valašské Klobouky

tel.: 577 042 128

Ordinační hodiny

  • PO 8.00 - 14.00
  • ÚT 7.00 - 13.00
  • ST 10.00 - 16.00
    16.00 - 18.00 (pouze pro objednané pacientky)
  • ČT 7.00 - 13.00
  •   8.00 - 12.00

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o., IČ: 293 66 658
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.