Skip to main content

Autor: invence

Prenatální péče

 

Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně vedená péče lékařem a porodní asistentkou vede ke snížení perinatální úmrtnosti a morbidity. Většina těhotenství probíhá fyziologicky. U jedné čtvrtiny až třetiny těhotných se vyskytují rizikové faktory, které mohou ovlivnit průběh těhotenství. Tyto faktory se snažíme zavčas odhalit a směřovat těhotenství k včasné diagnostice a nabídnutí možností řešení.
Úkolem prenatální diagnostiky, tak jako ji chápu já je poskytnout těhotné maximum informací, aby se mohla rozhodnout o dalším postupu v těhotenství. Rozhodně se bráním direktivnímu přístupu, který by nutil k jakémukoliv vyšetření či zákroku, který by nebyl pro těhotnou přijatelný. Platí zásada, že poslední slovo je na straně těhotné a ne na straně lékaře. Jeho úkolem je naopak pečlivě vyšetřovat a nabídnout možnosti řešení v každé fázi těhotenství.
Prenatální diagnostikou se zabývám již 15. rokem, proto cítím již určitý nadhled a respektování přání a představ těhotných o průběhu těhotenství a jednotlivých vyšetřeních.

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).