Nový ceník UZ vyšetření v těhotenství v roce 2020

Jak jsem již avizoval, tak s ohledem na změny pravidel pojišťoven bylo nutno provedení úprav systému úhrady ultrazvukových vyšetření v těhotenství.

K dovysvětlení bych ještě shrnul, že při každé návštěvě v naší ambulanci bude provedeno tzv. „malé ultrazvukové vyšetření“ přímo ambulanci VŽDY bez ohledu na úhradu nebo neúhradu pojišťoven. Tzn. že za tyto „malé ultrazvuky“ nebudete nikdy platit. Pouze pokud si vyžádáte např. fotku. Tímto vyšetřením si kontroluji při každé návštěvě, že mimiko porostlo jak bychom očekávali od poslední kontroly, zkontroluji zda je srdeční frekvence ve standardním rozmezí, podívám se, jestli je dostatek plodové vody, v jaké je poloze a dle fáze těhotenství si ověřím i průtok krve v pupečníku. Tato vyšetření nejsou povinná a většinou nejsou součástí a ani povinností běžných vyšetření u většiny lékařů. Jedná se pouze o mou vlastní iniciativu a s ohledem na to, že se dlouhodobě věnuji ultrazvukovému vyšetřování vím, že těmito vyšetřeními lze detekovat velkou spoustu problémů a komplikací. Budu naprosto respektovat, pokud vyjádříte přání tato vyšetření neabsolvovat.

Druhou kategorií ultrazvukových vyšetření jsou tzv. „velké ultrazvuky“ neboli superkonziliární vyšetření. Tato vyšetření probíhají na jiném přístroji ve vedlejší ambulanci, kde mám zakoupen speciální přístroj k těmto vyšetřením, který je schopen odhalit ještě více detailů a toto vyšetření je zaměřeno na detekci možných vývojových abnormalit plodu, možné známky tísně plodu stran poruchy přívodu živin atd. Tato vyšetření by měla být v těhotenství celkem 4, která jsou doporučena většinou mezinárodních i českých ultrazvukových odborných společností. Jedná se o I. trimestrální screening v období 12.-14. týdne těhotenství. Dále o Podrobné hodnocení morfologie plodu v II. trimestru těhotenství, které je vhodné absolvovat v období 20.-22. týdne těhotenství. Dalším vyšetřením je tzv. screening ve III. trimestru v období 30.-32. týdne těhotenství. A posledním důležitým vyšetřením je screening růstové restrikce plodu v 36. týdnu těhotenství. Všechna tato vyšetření nejsou povinná, ale jsou doporučená. Na rozdíl od většiny běžných ambulancí máte možnost tato vyšetření absolvovat v naší ambulanci, což není podmínkou a můžete se rozhodnout je absolvovat v jakémkoliv jiném zařízení, kde jsou tato vyšetření dostupná. Nutností je certifikace těchto superkonziliárních lékařů, kteří mají oprávnění tato vyšetření provádět. V České republice je nás zatím 94. Takže budu opět respektovat, pokud se tato vyšetření rozhodnete neabsolvovat nebo je podstoupit na jiném pracovišti, ať už ve Zlíně nebo v jiném krajském městě.

K samotnému ceníku vyšetření jsou stanoveny od 1.1.2020 tyto ceny:

I. trimestrální screening v 12.-14. týdnu 1600,- Kč (proplácí většina pojišťoven celou částku nebo aspoň část, pokud provedl vyšetření držitel certifikátu superkonziliárního vyšetření v těhotenství – viz
http://gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html)

Podrobné hodnocení morfologie plodu v II.trim. 1000,- Kč (proplácí většina pojišťoven, pokud provedl vyšetření držitel certifikátu superkonziliárního vyšetření v těhotenství – viz
http://gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html )

Screening ve III. trimestru 500,- Kč (zatím není propláceno)

Screening růstové restrikce plodu v 36. týdnu 500,- Kč (propláceno většinou pojišťoven, pokud provedl vyšetření držitel certifikátu superkonziliárního vyšetření v těhotenství – viz
http://gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html )

V případě jakýchkoliv nejasností můžeme osobně v ambulanci tyto otázky probrat, opět přípomínám, že výše uvedená vyšetření nejsou povinná, pouze doporučená a lze je absolvovat na jakémkoliv jiném pracovišti.

Doporučuji využít příspěvků pojišťoven, kdy můžete s dokladem o absolvování a zaplacení navštívit pobočku Vaší pojišťovny s žádostí o proplacení části nákladů. Většina pojišťoven přislíbila, že budou přispívat na tato vyšetření částkou 1600 – 3000,- Kč, což sice nepokryje všechny Vaše náklady na vyšetření, ale určitě bych doporučil těchto příspěvků využít.

Níže uvedený link na seznam specializovaných pracovišť v České republice, která splňují odborná a přístrojová kritéria k provádění specializovaných ultrazvukových vyšetření a naše ambulance patří mezi jedny z mála ve Zlínském kraji, která je oprávněna tato vyšetření provádět:
http://gynultrazvuk.cz/specializovana-pracoviste.html

Více o ambulanci ...

Naše ambulance poskytuje komplexní gynekologickou péči a ultrazvukovou diagnostiku, včetně vyšetření v těhotenství, ultrazvukovou diagnostiku v průběhu celého těhotenství, superkonziliární screeningová vyšetření, možnost provedení invazivních i neinvaziních genetických vyšetření (AMC, CVS, NIPT).

MUDr. Milan Kovalčík

Kontakt

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o.

Valašskokloboucká poliklinika
Krátká 798
766 01, Valašské Klobouky

tel.: 577 042 128

Ordinační hodiny

  • PO 8.00 - 14.00
  • ÚT 7.00 - 13.00
  • ST 10.00 - 16.00
    16.00 - 18.00 (pouze pro objednané pacientky)
  • ČT 7.00 - 13.00
  •   8.00 - 12.00

MUDr. Milan Kovalčík s.r.o., IČ: 293 66 658
Made by invence - advertising/new media via YooTheme Famework. All rights Reserved.